Om autisme

Hvad er autisme?

Autisme er en medført udviklingsforstyrrelse. Udviklingsforstyrrelsen viser sig især i form af manglende forståelse og ageren med omverdenen – især ved sociale situationer. Mennesker med autisme har generelt svært ved at kommunikere med andre og at befinde sig i sociale sammenhæng, hvilket fører til, at mange autister undgår andre mennesker i vidt omfang.

Der findes fire former for autisme: ”Infantil autisme”, ”Aspergers syndrom”, ”atypisk autisme” og ”gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret”.

Ud af disse adskiller Aspergers syndrom sig ud ved, at mennesker med syndromet er normalt begavede og har lettere ved at befinde sig i sociale sammenhænge, om end de ofte tænker på andre måder end almindeligt udviklede mennesker og kan reagere – for mange – uventet.

Autisme er genetisk disponeret. Den almindelige befolkning har cirka 0,6 % sandsynlighed for, at deres næste barn er autistisk, mens det for autistiske forældre er op imod 5 %. Diagnosen stilles typisk inden barnet er 3 år, da det her er muligt at sammenligne barnets sociale adfærdsmønstre med, hvad der her er normalt. 3 ud af 4 diagnosticerede autister er drenge.

Diagnosen stilles indledningsvis ved at sammenligne barnets sprog, adfærdsmønster og sociale kompetencer med børn på samme alder. Mængden af diagnosticerede autister er i stigning.

Hvad betyder autisme for børn?

Autisme skaber flere vanskelige situationer for børn, der får stillet diagnosen. Det viser sig ikke som et synligt handikap, men ofte først når barnet skal virke sammen med andre mennesker – børn som voksne.

Omtrent 75 % af diagnosticerede autister er ”intellektuelt tilbagestående”. De har sværere ved at lære nye egenskaber, sprog og des lignende end normalt fungerende børn. En lille procentdel af autister er ualmindeligt højt begavede, ofte afspejlet i en fænomenal hukommelse, men stadig med manglende sociale færdigheder.

Autistiske børn begynder at tale senere end almindeligt udviklede børn. Autisters generelle problemer med sociale situationer gør, at personen har svært ved både at starte og at deltage i en samtale – noget, der kan føre til tilbageholdenhed i forhold til andre mennesker. Autistiske børn ønsker oftest at lege alene.

Børn med autisme vil derudover i samme omfang som almindeligt udviklede børn kunne udvikle sideforstyrrelser såsom ADHD (DAMP), OCD eller Tourettes-syndrom.

Autisme kan derudover betyde et problem med nærhed, hvilket blandt andet kan vise sig, når barnet bliver løftet op eller kælet med, at øjenkontakt undgås og at barnet ikke reagerer på eget navn.

Den underudviklede sociale kompetence, tendens til selvskade, hyperaktivitet og det intellektuelle niveau skaber et behov for hjælp hos autistiske børn. Hjælp, der i høj grad afhænger af forældre såvel som omgangskreds, men også et øget behov for hjælp og støtte fra omverdenen og resten af samfundet.

Et barn med autisme vil også være autist som voksen

Indsamlet beløb: kr. 109.251

inkl. billetindtægter